Дари — Загадай ЖеланиеКогато се жертва, вие давате на децата си нови сили за борба със своите предизвикателства, с което семействата по-близо един до друг и комбиниране на цели общности.

Код на картата (CSC) — това е 3 — или 4-цифрен номер, отпечатан от кредитната ви карта. Това дава допълнителна сигурност при използването на вашата карта в Интернет или по телефона. Номер ще се появи само на самата карта, а не по приходите или изявления. Ние искаме на сиуксите, когато вие въведете вашата информация за фактуриране. Това помага да се гарантира, че всяко дарение за»Загадай желание»Фонд карти в неговата или нейната притежаването и не с помощта на откраднат номера на кредитната си карта.

Обръщане на картата и вижте в полето за подпис

Ще намерите цялата 16-цифрен номер на кредитна карта или последните четири цифри, след това 3-цифрен CSC. CSC е винаги над номер на лицевата страна на картата, понякога отляво, а понякога и от дясно. Забележка: някои кредитни карти са с 4-цифрен номер по-долу Номер на сметка.

Това не КСК