Държавните институции в адвокати на НорвегияДържавните органи на Норвегия са контролирани от държавата организации, които действат самостоятелно и изпълнение на политики на правителството на Норвегия. Министерства са сравнително малки, а просто политика на организацията, контрол на институции от политически решения, но не и за директна поръчка. Служител на изрично е забранено да се намесва в ежедневната работа в агенция или резултат в отделни случаи. Досега нито един министър не е позволено да дава заповеди име лично, те подлежат на решения, взети от правителството.

Институциите са организирани като etater. Въпреки това, някои от работата на правителството се осъществява чрез държавни предприятия или акционерни дружества. Пълен списък на предприятия и фирми, моля, вижте списъка на норвежки държавни предприятия. Регионални здравни органи или регионални helseforetak са отговорни за предоставянето на услуги от здравни специалисти в тяхното място на географската област