За експортен кредит Норвегия — конкурентно финансиране от Норвегия



На експортни кредити Норвегия помага норвежки износители, за да се постигне успех в чужбина

Лихвеният добавка от 0

двадесет и е включена. Ако експорт сключен договор (подписан) до четиринадесет — 04-2019,»предварителен договор»CIRR, посочен в таблицата, ще бъде намален на 0.

двадесет