На Арбитражния Норвегия — АрбитражРезюме: два случая на abaclat и други срещу Република Аржентина и Ambiente Отдел С. С. А. и други срещу Аржентина на Република привлече много внимание при прилагането на нормите на международното инвестиционно арбитраж в преструктурирането на държавния дълг. Въпреки това, връзката между Международните инвестиционни право и преструктуриране на държавния дълг е сложен и спорен, тъй като. Конвенцията за признаване и прилагане в изпълнение на чуждестранни арбитражни решения, често се нарича Нюйоркската конвенция влезе в сила в седем юни 1959 г.

Тази важна международна конвенция задължава съдилищата 159 възложителите държави (Судан превръщайки се в най-новият член на 2018 г.) с цел. Много от руските инвеститори са изправени пред загуба преди четиридесет на сто в Кипър, и в момента ги възприемат правните възможности. Ако един от тези варианти за започване на инвестиционен договор арбитраж срещу Кипър за отчуждаване на базата на Руската Федерация-в Кипър 1997 двустранното инвестиционно договора, която е включена тук: MAA-двустранно инвестиционен договор между Русия и Кипър.

Такова изискване може най-много

Приходи и ресурси в този сайт ви донесе международен арбитраж адвокатска кантора закон Aceris