Алтернативни юристи за разрешаване на спорове, правни фирми в Норвегия за всеки град — по норвежки законите

ADR-това е термин, използван за описание на различни методи за уреждане на правни спорове без да ходи в съда. Увеличението на стойността на съдебен процес на вземане на традиционните дела не е подходящо за много частни лица и фирми. В същото време гражданското съдилищата са изправени архивни документи, което води до забавяне на година или повече, за частни лица за разглеждане на техните дела от съда съдебни заседатели. Нови форми на производство са разработени в отговор и те се окажат от полза, спестява време и пари на всички участници. Адвокатите на Норвегия е един от водещите търговски Норвегия правни фирми