Английски — сила на определението на адвокат и информация

Правен документ, уполномочивающий един като друг представител или от адвокат. Човек, който дава на друго-да бъде техен представител е лице, предоставившее софтуер, а лицето, което получава разрешение за пълномощно в действителност. Пълномощно изисква нотариална заверка и тип формулировка на нотариална заверка, както обикновено, потвърждение на формула сертификат. Един вид пълномощно е здравеопазване пълномощно, което дава право на адвокат, за да се направи медицински решения за главницата. Има реални правомощия на имота пълномощни, които уполномочивают агент за управление на имоти. Много от банките имат собствени бланки, пълномощни, така че роднина в болница човек може да се справи с тях банкови операции.