Апелативният съд (Норвегия) пръчка

По наказателни дела, където престъпление, се наказва с не повече от шест години лишаване от свобода, съдът се състои от трима професионални съдии и четирима народни заседатели, всички седем имат равен глас при вземането на решения. За да зек, пет от седем съдии трябва да гласуват за осъждане. Дори ако тази пейка се намалява за отвеждане на съдиите, изискването по отношение на пет извършителите на глас остава, както е било дело в съда, който беше оправдан, след като четирима съдии са гласували за това, за да осъди, а двама гласуваха за това, за да се оправдае. Народни заседатели са членове