Възстановяване на ДДС за туристи — норвежката митническа администрация

Вие, може би, ДДС се възстановява при покупка на стоки в Норвегия и да ги носите със себе си при напускане на страната. Това не е норвежката митническа служба, който възстановява ДДС. Вие трябва да отидете в магазина, в който сте си купили продукт, тъй като може да има норвежки ДДС се възстановяват. Цена на продажба на отделни елемента трябва да бъде не по-малко от 1000 крони, без ДДС. Първо трябва да плащат ДДС за стоки на продавача в Норвегия. След това трябва да се декларират стоките и плащат ДДС при пристигането си във вашата страна. След това се изпращате