Въпроси на адвокат

Списание за потребителски доклади съобщиха преди няколко години, че двадесет и седем процента от хората, които е наел адвокат, за состязательного въпроса останаха недоволни от извършената работа. После в дневника се питат хората, дали са доволни от правни услуги в Седемнадесет места. Разводът е класирана на 17-то място — последният — в степен на удовлетвореност. По-малко от половината от анкетираните съобщават, че са много доволни от адвокат, който е работил за развода си. Най-често срещаните оплаквания за адвокат, че те не бързо отговори на телефонни разговори. Второто най-често оплакване е, че те не обръщат достатъчно внимание на този случай. За