Въпрос-безплатно — договор в Португалия — 154 MNOK — Норвегия износ

Този договор следва успешното въвеждане на подобна система за събиране на пътни такси в рамките на 2009 г Компанията arr Щаб се намира в Трондхайм, Норвегия