Върховният съд адвокатите на Норвегия

Върховният съд на Норвегия е създадена през 1815 г Това е в столицата Осло В допълнение към ролята на съда на последна инстанция за граждански и наказателни дела, той може също да определи, дали министерският съвет е действал в съответствие с Норвежки закон, и дали парламентът прие закона в съответствие с Конституцията. Кралят на Норвегия има изключителното право да назначава съдиите във Върховния съд на страната. Той прави това по съвет на квалификационна коллегию съдии в страната, тяло, чиито членове също се назначават от краля. Върховният Съд е най-висшият съд на Норвегия Той има всички кралство като своята компетентност. Това