В закона за авторското право — закони и правила — Норвегия

Според норвежкия закон за авторското право — авторско право се запазва, когато произведението е резултат на авторското оригинала и индивидуални творчески усилия. Известна степен на оригиналност се изисква в теорията и съдебната практика — но това не означава качествена или количествена оценка на резултата. Няма изисквания към процеса на създаване, но работи в резултат от рутинно, не се счита за необходима оригиналност. Норвежкото на закона за авторското право представлява неисчерпывающий списък обикновено защитени произведения, включително литературни и професионални текстове, изпълнения, изложби, музикални произведения, филми, фотографии, картини, рисунки, скулптура, архитектура (включително модели и чертежи), занаяти, карти, компютърни програми, преводи и адаптация