Данък върху добавената стойност в Норвегия — чуждестранно дружество с ограничена отговорност — норвежкото данъчната администрация

Данък върху добавената стойност (ДДС) — това е данък, който потребителите в Норвегия трябва да плати почти всички стоки и услуги. Като бизнес, трябва да се плати ДДС от вашите покупки, но вие, като правило, също имат право на облекчения за данък. Чуждестранни предприятия с облагаемия оборот в Норвегия, трябва да се регистрират в агенцията по ДДС в съответствие със същите правила, както и норвежките предприятия. ‘ДДС’ на ДДС означава, че фирмите, регистрирани в агенцията по ДДС е необходимо да се изчисли и да се съберат, когато тя се продава стоки и услуги. Трябва да се изчисли на ДДС, когато