Данъци върху недвижими имоти под наем на недвижими имоти на чужденци приходи в Норвегия

Ако не получите писмо, в рамките на петнадесет минути, моля, проверете папката за Спам или се свържете с нас за помощ. Нерезиденти се облагат с данък върху приходите от норвежки източници, по-специално доходи от недвижимо имущество, приходите от участие или за правене на бизнес се извършва или управлява в Норвегия, и приходите на всяка форма, получени в качеството на директор или на член на съвета на директорите или подобен норвежката компания или организация. Семейните двойки, като правило, се облагат с данък заедно нерезиденти в Норвегия се отнасят към класа 0 данъчно задълженото лице и се облага в размер на двадесет