Договор за присъединяване — свързване на договори и форми на бизнес

Компании, които са решили да се обединят своите предприятия могат да сключват споразумение за сливане