Държавите-Членки: Норвегия

Това позволява на изследователите от тези страни да се пристъпи към мрежови възможности, като участва в научно-технически мрежи наречените акции стойност. Тридесет и осем членове цена: Австрия, Албания, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Молдова, Черна Гора, Холандия, Република На Северна Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания. Тези страни се регулират разходите чрез свои представители в Комисията стойност на висши длъжностни лица (КСДЛ) — Общото Събрание на асоциацията на разходите. Сътруднически член предполага липса на право