Дял на имота

В Онтарио, закона за семейство използва формулата, за да се определи колко трябва да се плати на един от съпрузите до друг, така че вие и вашият съпруг в крайна сметка със същата чиста собственост при уволнение. Формулата, дадена по-долу: определят своите активи към датата на разделение — извадете си дълг към датата на разделение — на приспадане на всички подаръци от трети лица на имоти или доходи от личната претенция травма, получена по време на брака, които са били разделени и все още съществуват към датата на разделение — извадете си активи Ле. Какво е раздел на имота. Кое