Дял на имущество след развод: Като получи това право

Животът изглежда пълна, когато имаме нещо специално в него По този начин, те решили да подаде молба за развод Развод-това е голяма стъпка в личния живот на всеки човек, но се преживява развод може да се прилага и за финансовата им на живот. Затова е важно да се разбере, финансовите последици на развода Важно е да се разбере, че разводът се регулира от лични закони, така че по-долу е само кратък преглед на закона. Според последните измени, в случай на развод, собственост трябва да бъде разделена в равни пропорции. По-рано беше отбелязано, че само за имущество, придобито в брака подлежи