Евреи, депортирани от Норвегия по време на Втората световна война адвокати на Норвегия

До депортирането лица от еврейски произход в концентрационни лагери, е по-малко от 2, 173 евреите в Норвегия. По време на нацистката окупация на Норвегия 77 от тях са били арестувани, задържани или депортирани, повечето от тях са изпратени в Аушвиц. 742 са били убити в лагери, двадесет и три са загинали в резултат на несъдебни екзекуции, убийства и самоубийство по време на войната. Между двадесет и осмата и тридесет и четири депортирани оцелели от раждането си (след депортирането). Норвежката полиция и германските власти са запазили записи от тези жертви, и така, изследователите успели да обобщава информация за депортирани. Моля, обърнете