Европейски юристи, адвокати и правни фирми, основани в Европа

е създаден, за да се осигури лесен и бърз достъп до много юристи, адвокати и правни фирми, основани в Европа. В нашата база данни имаме много правни фирми, обхващащи цяла Европа и е специализирана в д-р Koczkas адвокатска кантора Янош започна своята работа в Будапеща през 2006 година. Д-р Янош Koczkas, основател на адвокатска кантора-унгарски адвокат, който има повече от десет години професионален опит. С основаването, адвокатска кантора, прави голям акцент върху постигането отличителна черта на изключителното качество и правни иновации на пазара на правни услуги. Майърс Canatan Advocaten-холандска адвокатска кантора, специализирана в криминални дела. Базирана в Амстердам, адвокатите помагат