Ефективното възстановяване на водните екосистеми ScienceDaily

Използване, разработване и експлоатация на водните ресурси може да изглежда в противоречие с опазването на биологичното разнообразие на водните екосистеми. Въпреки това, учените от норвежкия Институт за изследвания на водата (Нива) и неговите колеги са разработили нова рамка за ефективно възстановяване на екосистемата, която обединява тези цели. Тази нова система може да бъде от решаващо значение за постигане на Целите на ООН във възстановяването, най-малко петнадесет от всички деградирали екосистеми през 2020. Възстановяване на водните екосистеми може да се подобри доставка на екосистемните услуги и екологични функции. в сътрудничество с чуждестранни колеги, изследователите Нива представите, как това може да се