Е адвокат по наказателни дела в Берген, Норвегия. Норвежки закон

Наказателното право представлява система от правни норми, целящи осигуряване на безопасността на населението и предотвратяване на неправомерно поведение. Тези, които нарушават закона, заплашени с лишаване от свобода, глоби и други санкции. Американската система на наказателното правосъдие-това е въпрос сложен и противоречив характер. С изключение на незначителни нарушения на правилата за движение по пътищата, обвинени нужда от помощта на адвокат. Проследяване на произхода си до 1920-те години, Schjødt е един от най-големите норвежки правни фирми с офиси в Осло, Берген, Ставангер, Трондхайм. Фирмата има повече от двеста служители, около 145 от които са адвокати. През последните двадесет години, Schjødt опит. Преглед