Защо човек винаги трябва да плаща издръжка при развод или в случаите на анулиране на жена му и защо не обратното

Много може да не знаете, но това е напълно погрешно, че само мъжете плащат издръжка на жените в развод. Индийски закон, разказва за брачни задължения и съпруг, означава и мъж, и жена. В някои случаи, съпругът може да подаде молба чрез съдебен процес, по искане на съпруг или съпруга, съдът, като се има предвид разпоредбите и условията, преминава в разпореждане от плащане на издръжка на жалбоподателя на друга страна. От друга страна може да бъде жена, не е задължително, че това е винаги мъж. 125 КЗК преговори Наказателно-процесуален само за задължения на съпруга съдържа своята бивша жена, но хиндуистки закон