За изясняване на въпроси и отговори

Както е посочено в отделните видове имоти, страните бяха помолени да изпратят изясняване на въпроси, за да Дефра двадесет и осем септември 2018 година. Въпроси, предмет на искания и мотивационни обяснение, може да се намери по-долу. Моля, посочете, ако в продължение на последните три години, във всяка точка на света във всяка от следните ситуации се обърна към вас, вашата организация или на всяко друго лице, което има правомощия за представителство, решение или контрол в организацията». дейности, изброени в рамките на пилота. Потенциални пилотни оператори, които директно да сключи договор с пилота на работниците или да им заплата, имат право