За предприемачество и бизнес статистика

Този книжка е колекция от често използваните графики тенденции в областта на предприемачеството и ефективността на малкия бизнес, като например създаване на нови фирми, несъстоятелност, процент на създаване на работни места, заетост на предприятията по размер. Тя се получава от оценката на качеството на докладите показатели на стопанската дейност’, изготвен хендикап (Дания). Представяне на програмата на предприемачеството (инхибитори на протонната помпа) — това е координирани усилия, за да преговаря за политика, аналитични модели, изграждане на измервателна инфраструктура и събиране на сравними данни. на пръв поглед: 2018 моменти е представена селекция от често използваните графики по въпросите на предприемачеството и малките