Извлечение от регистъра на недвижими имоти в Норвегия

Шмид предоставя извлечение от регистъра на недвижими имоти Норвегия с превод и апостил. Информация за недвижими имоти Норвегия се намират в Националния регистър на собствеността. Регистърът се поддържа от министерството на недвижими имоти от Националния картография власти на Норвегия. Именно те са отговорни за въвеждане на данни в кадастър. На свой ред, Националната картографска орган координира работата на общините в тази област обобщава информация и води регистър. Освен това, Националната картографска власт е отговорен за всички видове работи по картография, топография и геодезия. Освен това, има отделна ипотека се регистрирате в Норвегия, който се извършва регистрация на институции. Извлечение от