Ичиго против изпирането на пари, форум — Норвегия

Национален орган за разследване и ограничаване на икономическите и екологичните престъпления в Норвегия. Единица финансово разузнаване Норвегия (‘СВЕТА’) се превърна в член на група»Эгмонт»от 1995 г. Норвежки термин за редактор finansiell etterretning. Осе е получател на съобщения за съмнителни сделки. Закон за борба с прането на пари на 2009 г. се отнася до мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, като по този начин чрез включването на третата директива. В съответствие с раздел дванадесет норвежкия Наказателен кодекс, на посещение адвокати, се прилагат правилата на криминализации прането на пари. Закон за борба с прането на пари приложим