И митнически правила в Норвегия: митници

Нашата политика за поверителност и нашите условия са били актуализирани. Редица стоки изискват лицензии за внос, например, облекло и текстил. Генетично модифицирани продукти и биотехнологичните продукти, в лицето на по-строги закони, отколкото в страните на ЕС. Несельскохозяйственными стоки, внесени на територията трябва да се съобразят с митнически формалности (кратка декларация). Тази декларация трябва да бъде човек, да се приведат товари на територията. В случай на отказ от ЕС на стоки от тази процедура може да се вземе: кодекс на Митническия съюз бе приет и влезе в сила през октомври-ноември 2013 година. Проверяваме на ЕС, сайт на Митническия съюз периодично за