Какво е наказателно право. Стане адвокат по наказателни дела

Наказателното право е отрасъл на правото, което се отнася до непозволено поведение в обществото. Когато ръководителите на правителството да предприеме мерки за забрана на определени действия, те създават престъпления. Наказателното право е отрасъл на правото, която предвижда прилагането на наказателното право, а също и защита срещу обвинения в нарушаване на наказателния закон. Целта на закона поведение е защитата на обществото. Законът производители като цяло, да приеме закон, с вяра, че това е за общественото благо. Наказателните закони трябва да се прилагат равномерно и за всеки. Законодателите не могат да се приеме закон, чиято цел е само един човек. За наказание