Като ми да подаде жалба до главния прокурор на име. Адвокатите Правни Въпроси Отговори

Оплаквания на Attorneys1-800-843-9053 (безплатен телефон в Калифорния)213-765-1200 (извън Калифорния) всички адвокати, които практикуват в Калифорния трябва да отговарят на етичните стандарти със Върховния съд на Калифорния и на законодателния орган в държавата. Като ръката на Върховния съд на Калифорния, щата разследва случая и да преследва жалби срещу адвокати. В зависимост от тежестта на престъплението, адвокат може да бъде дадено предупреждение, условно, отстранен от адвокатска дейност за определен период от време, или лиценз е забранено да се отдаде на адвокатска практика в Калифорния. Барът е с ограничени правомощия адвокати дисциплина за подобно поведение като грубост или да се направи един честен