Като получи възстановяване на ДДС в Норвегия

Основната ставка на ДДС в Норвегия е двадесет и пет, с други цени, включително и петнадесет, от десет и 0, които могат да се прилагат за определени операции. Данък върху добавената стойност (ДДС) се управлява от Министерството на финансите в Осло, и се отнася за повечето от покупките на стоки в Норвегия. Възстановяване на ДДС може да бъде достъпна за посетители, които могат да претендират за ДДС-безплатни покупки в Норвегия. ДДС означава данъкът върху потреблението добро в Норвегия, а не продукти, изнасяни в чужбина. По този начин, Норвегия дава възможност на туристите и други, които купува в Норвегия за износа,