Като се съберат Счетоводство дебиторов средство

Важно за събиране на вземания своевременно, като по този начин се генерира достатъчно парични потоци за поддръжка на операциите на компанията. Бързо се събира също така подобрява способността на компанията да използват техните вземания като обезпечение по кредитите, тъй като по-нови вземания отговарят на изискванията за лечение като обезпечение. Вместо това, тя изисква усилия, защото колекция могат да бъдат подобрени, преди фактура не се издава на клиентите. Помислете за следните стъпки за събиране на вземания: справедлив дял от всички сметки на клиентите не плащат, защото клиентите не са доволни от стоките или услугите, които са получили. Това не е вина