Като стане гражданин на Норвегия (със снимки)

Граждани на други страни, като цяло, може да се прилагат, за да станат граждани на Норвегия, след като законно са пребивавали в страната в продължение на седем години