Кратък преглед на норвежкия закон за наследството

Ако починалият е бил женен, делът на починалия (обикновено половината от общата вещ и на всяка собственост обособен обект на починалия ще бъде наследството ще бъде разпределена. Ако умрелия има деца, внуци или правнуки, съпруг съпруга получите четвърти (като в този път, поне 251,000 NOC) на този имот. (Там малко повече за минимални наследство в раздел 2.) Ако близки роднини на починали родители, братя, сестри или техните наследници, съпруг ще наследи половината (или, както в този път, поне 377 NOK, 000, виж раздел наследството). Най-често, съпруг, ще запазите живота на идеална част от собственост в съвместно придобито имущество, което, като