Кредитните и адвокати, ипотеки, правни фирми в Норвегия за всеки град — по норвежки законите

За Музикантът се превърна в един от най-големите доставчици на правни услуги в света през 2005 г. в резултат от сливането на безпрецедентен мащаб в правната сфера. Докато големи по мащаб стратегия за сливането е проста — да се създаде международно-правна практика, която е в състояние да се грижи за най-важните правни нужди. GGarmann Мичъл е специализирана адвокатска кантора. Garmann Мичъл е създадена през 2008 година. Фирмата предлага бизнес услуги. Ние се фокусираме върху качеството и близки отношения между възложителя и изпълнител на адвокат. Контакт с клиента-това обикновено е този, който върши работата, и част от живота. Норвежки адвокати Саломон