Мрежа от прокурори по екологични престъпления

ЭНПРО е мрежа от прокурори за борбата с екологична престъпност в региона на Балтийско море. ЭНПРО работи под егидата на мрежата главни прокурори в региона на Балтийско море, т.е. държави-членки на Съвета на държавите на Балтийско море-Дания, Естония, Финландия, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Русия и Швеция. Членовете на ЭНПРО прокурорите се назначават от генералния прокурорам. ЭНПРО се събира веднъж годишно по време на конференцията, но и на членовете на мрежата, работят и между банковия кредит. Доклади ЭНПРО до главни прокурори на годишните и генералните прокурори също потвърждават ЭНПРО план за действие на базата на препоръките на ЭНПРО. ЭНПРО работа