На Англо-норвежки случай на риболова (резюме на международното обичайно право) — Международно публично право

«При тези обстоятелства, съдът счита за необходимо да се отбележи, че макар и на десет мили правила, приети от някои държави, като във вътрешното законодателство, така и в техните договори и конвенции, и въпреки че някои арбитражни решения се прилагат като между тези държави, други държави са приели различни ограничения. Следователно, десет мили правило не се придобива авторитет на общата норма на международното право. на десет мили правило е неприложимо срещу Норвегия тъй като тя винаги е против всякакви опити да я приложите към норвежки брега Общо толерантност към чужди държави по отношение на Норвегия-това е доказан факт. В продължение