На Арбитражния Норвегия — Арбитраж

Резюме: два случая на abaclat и други срещу Република Аржентина и Ambiente Отдел С. С. А. и други срещу Аржентина на Република привлече много внимание при прилагането на нормите на международното инвестиционно арбитраж в преструктурирането на държавния дълг. Въпреки това, връзката между Международните инвестиционни право и преструктуриране на държавния дълг е сложен и спорен, тъй като. Конвенцията за признаване и прилагане в изпълнение на чуждестранни арбитражни решения, често се нарича Нюйоркската конвенция влезе в сила в седем юни 1959 г. Тази важна международна конвенция задължава съдилищата 159 възложителите държави (Судан превръщайки се в най-новият член на 2018 г.) с цел.