На Европейския Бизнес Регистър — Норвегия

Регистрация център Бреннейсунн-държавен административен орган, който отговаря за редица национални наредби и схеми за регистрация за бизнеса и индустрията. Начало регистъра на търговските предприятия. Можете да го намерите чрез ЭБР Всички ЭБР информация дистрибутори предлагат директен онлайн достъп на норвежки информация на дружеството