На изискванията на Швеция развод — правна Джеръми Ад Морли

Има само един вид развод в Швеция Като такива преразгледа случая Декларация трябва да бъде подадена в Арбитражния съд на асоциациите съд в ред, за да използват възможността, посочена в Брюксел II правила за получаване на декларация за това, че чуждестранното съдебно решение се признава в Швеция. Ако Арбитражният съд асоциациите съд обяви в такива дела, които съдът въпрос трябва да бъде призната в Швеция може би за другата страна, за да подадете молба за преразглеждане на решението. Заявление за такова преразглеждане се извършва в съда на Свеа, която ще чуе на двете страни в останалата част производството по делото.