На интелектуалната собственост в Норвегия

Норвежката Индустриална собственост ведомство издава патенти, където изискванията на този въпрос трябва да се спазват и следните документи трябва да се представят, например, всички предприятия, се препоръчва да се вземе добра стратегия, дори и ако те са защитени от законите в страната. От друга страна, повечето страни не е представила аз бях изключително доволен от сътрудничеството с юридически екип на»адвокати Норвегия». Те са обработени целия процес на отваряне на филиал в Норвегия на един от моите клиенти