На норвежката картография и кадастър администрация Норвегия адвокати

Норвежката картография (Националната агенция за картографиране на Норвегия, занимаващи се с землеустройство, геодезия, гидрографические изследвания. Норвежки картографическим орган участва в R D и сътрудничество с норвежката индустрия и други държавни органи в области като експортно-ориентирани мерки. Задачи Администратор и движеща сила за Норвегия цифров Проучване и карта на сушата и на морето Събиране, обработване и представяне на географска информация се определя като задължение на държавата Геодезически мрежи и услуги за точно ГНСС позициониране Първичен набор от данни, цифрови и печатни карти (суша и море) Опис информация Регистрация на парцела Разработване и управление на електронни услуги за разпространение на данни (мож