На САЩ Помощник-Генералния Прокурор на Норвегия Адвокати

Много служби и звена на Министерството на правосъдието на САЩ начело с помощник главния прокурор