На Централната Банка На Норвегия Адвокати На Норвегия

Централната банка на Норвегия — Noregs Банка е централната банка на Норвегия. Наред с традиционните Централната банка на задължения, като финансовата стабилност и стабилността на цените, той управлява държавен Пенсионен фонд на Норвегия, стабилизационен фонд, който може да бъде най-големият суверенен фонд в света на богатството. Ограничената прозрачност на някои хифи прави трудно да се направи точна оценка на техните активи под управление. Тридесет и един Декември 2010 година банката е 590 работници и служители. Всички назначения на изпълнителния съвет се вземат, краля на Норвегия, след решение на Държавния Съвет. Областният управител и заместник-управител, да се изяви в цялата страна