Ниво на компенсация за изискване на несправедливо уволнение

Базова премия се изчислява по същата земята, че плащането на съкращения. Например, това ще бъде в зависимост от тяхната възраст и стаж. Изплащане на обезщетение на базата на действителните финансови загуби, които могат да бъдат отнесени към работодателя, жалба на несправедливо уволнение е представена. Настъпили промени на максимална компенсация на наградата, достъпна за несправедливо уволнение. Обезщетение и възнаграждение може да варира, но при всички случаи се определя с оглед на загуби, които човек може да докаже, че те са били засегнати от това, че те са били уволнени от работодателя. Тази загуба ще бъде равен на разликата между това, което