Норвегия Визова Информация — Гана — Определете Вида На Вашата Виза

Оригинален паспорт, валиден за пътуване в държавите-членки за посещения. Срокът на валидност на паспорта трябва да превишава планираното пребиваване в Шенгенската зона не по-малко от три месеца. Паспортът трябва да е издаден в рамките на последните десет години. Една цветна снимка не повече от полугодичной давност, с размер като за паспорт (45 мм х тридесет и пет мм), анфас, взети на бял фон. Кликнете тук за спецификация. Ако работите, моля изпратете писмо на работодателя, с посочване на данните като пост в компанията си тръгне продължителност и т.н. Индивидуална медицинска застраховка, която покрива всички разходи, които могат да възникнат в резултат