Норвегия — ГМЦ

Вашата специалност трябва да бъде посочена в приложение V на директивата за признаване на професионални квалификации (директива) за страната, която награден той има значение запис в Обединеното Кралство. Ако вие имате право на директен вход в регистъра на специалист, посочени по-долу, и вие вече не е извършена пълна регистрация, трябва да подаде заявление за регистрация с лиценз за дейност и вписване в регистър на специалист едновременно. Изпратете ни специалист Бога kjenning, издадена от норвежки директоратом на здравеопазването. Ако името на вашия сертификат за специалист не е, изброени по-горе, или е вашата специалност не е посочена в приложение V на директивата,