Норвегия Проверка, — Норвегия Развиване На Гражданския Съд Доклади На Търсене

Криминално търсене в Норвегия се извършва чрез местни съд въз основа на компетентност, при условие на града. Доклад може да включва калъф тип, дата на файла, местоположението на файла, номер на делото, информация, изхвърляне на информация, и присъдата на информация. Това търсене се извършва на местно ниво чрез съда въз основа на компетентност, при условие на града. Доклад може да включва калъф тип, дата, номер на делото, наименование на съда, където делото е било образувано, ищецът, ответникът и заповеди, ако нещо може да се намира. Това търсене се извършва на местно ниво чрез съда въз основа на компетентност, при условие