Норвегия — световен КРР за употреба

Общо владение — ползване — дългосрочни наеми на земя са доста често срещани в Норвегия. Използването на правото собственикът има право на ползване на имот в границите на планове за зониране и други държавни норми и разпоредби. Регистрация — име на свидетелства за регистрация в кадастровом регистъра се управлява от норвежката картография и кадастър. Освен обработваема земя, всяка от ЕС са обект на същите ограничения, както норвежците. За инвеститорите от страни извън ЕС, има някои допълнителни ограничения. Прехвърлянето на правото на собственост — застъпва за правото на собственост преминава веднага в превод, но и когато е възможно, да се регистрират