Норвегия — сравнение на заплатите по длъжности

Оптимизация на заплатите в комбинация с добър отбор и корпоративната култура са най-ценните аспекти, които влияят на удовлетвореността на служителите. Хумор в екип-това е също начин за борба със стреса и как да презаредите с енергия. Заплатите на служителите продължи да бъде един от основните критерий, които влияят върху лоялността на работното място. Според международния портал Paylab заплата, която се проведе наблюдение на тенденциите в областта на работната заплата на работника или служителя на ниво отделни позиции в дългосрочен план, мъжете получават средно с девет процента повече от жените в същото положение. Пол разликата е по-голяма значимост свидетелство в анализа